m-healthy-spa_logo

 • 070 816 6387
 • mhealthyspa@gmail.com
 • 07/14 Lưu Quang Thuận ,Ngu Hanh Son , Da Nang

Swedish-Massage-mhealthyspa
mhealthy-spa-danang-top-spa-danang-banner
benefits-of-swedish-massage-propel-physiotherapy
mhealthyspa-danang
massage-tui-thao-duoc_m-healthy-spa-2
mhealthyspadanang-gioi-thieu

M'healthy Spa & Apartment

Located at 7/14 Luu Quang Thuan Da Nang, M'Healthy Spa & Apartment is one of the most visited spa favorites in the city.

또한보십시오

서비스 가격표

프로모션 정보

  • 최소 60분 전에 예약하시면 모든 고객에게 다음 혜택 중 하나가 제공됩니다.

    - 60분 이상 모든 트리트먼트 10% 할인.

    - 왕복 5km 이내 무료 왕복 셔틀.

  • 최소 1일 전에 예약하시면 모든 고객님께 위의 프로모션을 모두 제공해 드립니다.

뉴스-활동 i

Mhealthy Spa & Apartment 사진

 • massage_body_toan_than
 • massage-truyen-thong-vietnam-image
 • massage-truyen-thong-vietnam
 • massage-khong-dau-thai-lan
 • wax-under-ams
 • massage-phong-cach-thuy-dien
 • massage-da-nong
 • xoa-bop-bam-huyet-ban-chan-massage-foot
 • goi-dau-duong-sinh
 • massage-bang-dau-thom
 • 336053721_128807229951563_4030199682717832510_n
 • 320395687_725999002190885_8697478243814658731_n
 • 172376792_759962148041319_107900487090532583_n
 • 7aca7e70c26544c499a1b57e2a68d9f5
 • 109666823_592963711407831_2272701549195083880_n
 • 102364035_568557187181817_3881200489574754458_n